Profiel van Alex Boon

Alex boon

Alex Boon

Geen spreker is gelijk.
Spreken, waarnemen, doen, communiceren - Iedereen spreekt, maar elke spreker heeft een andere achtergrond, dynamiek, publiek en doel.
Stem en spreken - Wat is de functie van een stem. Kan een stem worden aangepast aan een spreekdoel? Wat zegt en stem over de eigenaar?
De boodschap, de inhoud - Hoe komt een boodschap het beste uit de verf? Welke elementen spelen een rol bij betekenisgeving, interpretatie en begrip?

Professionele sprekers als acteurs, verhalenvertellers en beroepssprekers werken bij Alex aan het excelleren van hun stem en spraak.
Beroepssprekers als politici, voorlichters, lectoren, redenaars en docenten zijn uit op een gezond stemgebruik en spreekgedrag dat hun boodschap op de juiste manier doet landen bij de luisteraar.
Professionals die vanwege hun expliciete kennis, ervaring of vergevorderd specialisme gaan spreken (technici, ICT’ers, sporters, ontwikkelaars, onderzoekers, wetenschappers enz. enz.) staan vaak nog aan het begin van de ontwikkeling van de verbale expressie en nemen die via een training onderhanden.
Door zijn ervaring met al deze verschillende sprekers is Alex een praktisch aanspreekpunt en tegelijkertijd (aan)sprekend voorbeeld op het gebied van stemgebruik en spraak.

Alex is een van de weinige specialisten die spreekt over spreken.
Via zijn achtergrond (diploma logopedist 1984) specialiseerde hij zich via theater en zang tot stemdocent, stemcoach en -trainer. In 1995 startte hij zijn eigen onderneming Rond Je Stem. Zijn benaderingswijze leidt tot eyeopeners (Alex spreekt ook van “earopeners”) op het gebied van stem, spraak en taal. Bij zijn optredens valt dan ook niet te ontkomen aan actieve betrokkenheid van de luisteraars. Van ‘even uitproberen’ bij het publiek tot ‘gedegen training’ van deelnemers aan een workshop. Op dynamische en vaak licht amusante wijze weet Alex mensen in beweging te zetten en met elkaar in contact te brengen. Leerzaam, verrassend, respectvol en boeiend.

Alex hecht weinig waarde aan algemene sprekerstips of spitsvondige definities van containerbegrippen als "machtig", "charisma", "invloed", "betrouwbaarheid" of "overwicht" en "gezaghebbend". Liever gaat hij uit van de individuele persoonlijke mogelijkheden en dynamiek van mensen. Die persoonlijke dynamiek dient als uitgangspunt voor de expressiemogelijkheden van iedere spreker. Populaire “onderzoeks” hoaxes en broodjes aap op het gebied van adem, stem en spraak demystificeert hij met genoegen. Er is geen verkeerd of goed - pas als de specifieke en eigen elementen in een persoon worden (her)kend, kunnen ze vruchtbaar en voor iedere spreker op unieke wijze worden ingezet.
Geen spreker is gelijk.

Expertise / Vakgebied

Stem
Spraak
Verbale Communicatie / Non-verbale Communicatie

Interessant voor beroepsgroepen, bedrijven, teams, verenigingen en instellingen die zich bezig houden met:
Presenteren, Toespreken
Debatteren, Discussiëren
Vergaderen, Overleggen
Kennisoverdragen, Doceren, Instrueren
Auditing, Onderzoeken
Voorlichten, Inlichten
Voorlezen, Lezing geven
Pleiten, Preken
Acteren, Voordragen, Zingen, Vertellen

Boek Nu


Vergoeding: €400 .. €749

Alex kan de volgende rollen invullen

Panellid Spreker

Thema's

Communicatie Gezondheidszorg ICT Kunst en Cultuur Leiderschap Media en Journalistiek Sport Trends Wetenschap

Sociale Media