Profiel van Aniel Pahladsingh

Aniel pahladsingh v1.3

Aniel Pahladsingh

Aniel (1976) is een EU jurist en schrijver. Hij is actief met de Europese Unie en heeft ook gewerkt voor een EU instelling (Hof van Justitie EU/Luxemburg). Aniel is gespecialiseerd in de doorwerking van Europa naar de lidstaten waarbij hij veelzijdig is en belangrijke vraagstukken vanuit verschillende functies die hij heeft kan benaderen (juridisch adviseur, rechter, schrijver, bestuurder).

Aniel is sinds 2007 werkzaam als coördinerend EU jurist bij de Raad van State. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht. Daarnaast is hij voorzitter van 3 bezwaarschriftencommissies (raad voor accreditatie, gemeente Uithoorn en stichting wooncorporaties visitaties Nederland). In 2015 was Aniel gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur voor de annotatiebundel JHG EU Handvest Selecties is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel wetgeving als rechtspraak.

Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. De boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere aandacht voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij twee boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals een inreisverbod of detentie. De boeken zijn beschikbaar in het Engels en Italiaans en te verkrijgen op de Europese en Amerikaanse markt. Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland.

Expertise / Vakgebied

Europese Unie
Rechtsstaat en democratie
Migratie
Mensenrechten
Nationale veiligheid en terrorisme
Diversiteit

Boek Nu


Vergoeding: €300 .. €399

Aniel kan de volgende rollen invullen

Panellid Spreker

Thema's

Duurzaamheid Rechten Trends Wetenschap