Profiel van Charlotte van den Boomen

Image

Charlotte van den Boomen

Charlotte van den Boomen (1984) is een veelzijdige, energieke en bovenal creatieve professional.
Als pedagoog was zij werkzaam binnen de justitiële jeugdinrichting, de kinder- en jeugdpsychiatrie en tevens trainde zij ouders en hun kinderen als ambulant gezinsbegeleider. Ook begon ze in 2009 als jongste docent binnen de hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar zij een aantal jaren zowel binnen de opleiding SPH als de opleiding Pedagogiek zo'n 23 verschillende vakken en trainingen verzorgde.
Tegelijkertijd zette ze haar eigen praktijk 'La Lottie' op, als pedagoog & creatief coach. Ook werkt ze in haar praktijk met mensen die een moeilijke tijd achter de rug hebben. Ze helpt hen hun dromen te
(her-) ontdekken en najagen.

Als spreker maakt Charlotte ook gebruik van haar ervaringsdeskundigheid. Zelf heeft ze in haar jeugd te maken gehad met verborgen mishandeling en vindt ze het heel belangrijk om professionals in het werkveld, waaronder docenten, hulpverleners, maar ook kinderen te informeren over dit onderwerp.

Charlotte is daarnaast ervaren op het gebied van theater en muziek. Ze volgde een opleiding aan de theateracademie en is singer-songwriter onder de naam 'Lottie Mae Jones'. In 2013 trok ze de stoute schoenen aan en zette ze een crowdfundingproject op voor de financiering van haar album, maakte op ludieke wijze gebruik van social media en binnen 3 maanden was dit project voor 110% voltooid. Inmiddels is haar album een feit en zijn de recensies lovend. Charlotte gelooft dan ook dat je ALLES kunt bereiken in het leven mits je creatief blijft nadenken en heel hard werkt om je dromen te bewerkstelligen.
Charlotte was tevens in het verleden dramadocent en regisseur van een kindertheatergroep en schreef hiervoor schreef ze verschillende kindermusicals.

Zoals gezegd, Charlotte is een creatieve en energieke professional, die graag met u meedenkt en zorgt voor een inspirerend en authentiek verhaal dat de luisteraar weet te prikkelen.

Expertise / Vakgebied

Ervaringsdeskundigheid verborgen mishandeling en de gevolgen hiervan.
Inspirator en Stimulator in het ontdekken van dromen en het najagen daarvan na een moeilijke periode.
Pedagoog, Creatief Coach & Trainer.
Psychiatrische ziektebeelden.
Communicatie & gesprekstechnieken.
Social Media
Muziek & Theater

Boek Nu


Vergoeding: €300 .. €399

Charlotte kan de volgende rollen invullen

Interviewer Panellid Spreker

Thema's

Communicatie Gezondheidszorg Kunst en Cultuur Media en Journalistiek Ondernemen

Sociale Media