Profiel van Denise Munster

Denise munster

Denise Munster

Groei in werk en leven. Denise Munster is ondernemer, coach, trainer, docent en CREF methode® behandelaar. Haar klantenkring is divers en bestaat voornamelijk uit executives, werknemers en professionals in mensenwerk (P&O'ers, coaches, therapeuten en psychologen).

Al jong is Denise Munster geïnteresseerd geraakt in waarom mensen doen zoals ze doen, wat hen motiveert en inspireert. Wat maakt dat mensen met heel weinig gelukkig zijn en anderen met “ogenschijnlijk” heel veel, zo ongelukkig. Wat is er nodig voor mensen om zichzelf of het team als succesvol te ervaren. Het resulteert in het bieden van ondersteuning voor optimaal welzijn en gezondheid voor mens en bedrijf. Denise is afgestudeerd aan de Hanzehogeschool, FD richting bedrijfskundig en dienstverlenend management. Aansluitend heeft zij oa vanuit haar rol als bedrijfsvoorlichter bij de Kamer van Koophandel expertise opgebouwd in groeiend ondernemen.

Als sparringpartner voor met name de groeiende ondernemer en zijn personeel ontstond een verder gaande behoefte aan kennis en ervaring in de sociaal emotionele ontwikkeling van mensen. Al gauw heeft haar dienstverlening zich gefocust op deze laatste. Met name door de inzet van paarden als interventie methode gecombineerd met reguliere methodes als NLP, TA, systeemwerk, EMDR en delenwerk behaalt zij baanbrekende resultaten.

Er is veel nieuwe kennis over het ontstaan van basisvertrouwen, hechting en effecten van trauma. Er mag meer kritisch gekeken worden naar de huidige diagnosestelling en (h)erkenning. Daar is kennis voor nodig. Namens IKEV (grondlegger CREF-methode®) biedt zij deze specialistische kennis aan, die preventief is in te zetten binnen de gezondheidszorg, jeugdzorg, geboortezorg, onderwijs, gezin, werksituaties en organisaties. Haar persoonlijk missie ligt in het vergroten van deze kennis en het aanleren van bijbehorende vaardigheden. Dit alles binnen organisaties en het bedrijfsleven voor duurzaamheid en slagvaardigheid.

Expertise / Vakgebied

Natuurlijk leiderschap, Succesvol ondernemen, Verzuim preventie, Vergroten en herstel basisvertrouwen, Hechtingsproblematiek in het bedrijf, Ambitie vs Burnout, Gezonde werkstress & workflow, Dier ondersteunende interventies in de zorg

Boek Nu


Vergoeding: €300 .. €399

Denise kan de volgende rollen invullen

Spreker

Thema's

Communicatie Gezondheidszorg Leiderschap Marketing Ondernemen

Sociale Media