Profiel van Jantine Bouma

Jantine bouma v1.2

Jantine Bouma

Jantine Bouma is onderzoeker op het gebied van zorg en ICT. In haar promotieonderzoek "Managing social impact in design" heeft Jantine gekeken naar de sociale gevolgen van technologie. De laatste jaren richt zij zich op zelfredzaamheid van ouderen en de mogelijkheid van ICT om hen in hun dagelijks leven te ondersteunen. Ze heeft nauwe contacten met de zorg en probeert deze warm te maken voor nieuwe vormen van innovatie en onderzoek, waarbij de mens meer centraal staat. Denk aan sociale robots, big data en domotica.

De technologie is klaar voor de zorg, maar is de zorg klaar voor de technologie? Zijn sociale robots, big data en domotica echt de wondermiddelen waar we allemaal op zitten te wachten? In een prikkelende lezing geeft Jantine antwoord op dergelijke vragen.

Ze is begonnen bij Philips productontwikkeling als gebruiksonderzoeker en sinds enige jaren werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Eerst als docent gebruikersonderzoek en productinnovatie, nu als coördinator onderzoek bij de master Healthy Ageing Professional. Ze is senior onderzoeker bij het lectoraat New Business & ICT.

Expertise / Vakgebied

User centred design, sociale impact van technologie, sociale innovatie, zorg & technologie, ontwerpgericht onderzoek, design science

Boek Nu


Vergoeding: €300 .. €399

Jantine kan de volgende rollen invullen

Panellid Spreker

Thema's

Gezondheidszorg ICT Trends Wetenschap