Profiel van John Geurts

Jg08

John Geurts

Naast zijn werkzaamheden als huisarts is John altijd professioneel actief geweest als inhoudsdeskundige op het vlak van samenwerking binnen de zorg. Hij heeft een actief aandeel gehad in de ontwikkeling van de ketenzorg, buurtgerichte zorg en transmurale zorg. S1-project en Algemene Thuiszorg in Samenwerking (landelijk), Rhijnhuysen en Regiozorg (regionaal). Daarnaast vervulde John de bestuurlijke functies op plaatselijk -, districts- en landelijk niveau binnen de huisartsenvereniging en KNMG. Hij is enige jaren algemeen directeur geweest van een ziekenhuis. Vanuit zijn passie voor sportduiken en duikgeneeskunde is hij tien jaar landelijk bondsvoorzitter geweest van de NOB. Hij is bestuurslid van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, president wetenschap van de Europese duikfederatie CMAS en medisch directeur van de Zorggroep West Alblasserwaard.

Expertise / Vakgebied

Eerstelijnszorg, transmurale zorg, sportduikgeneeskunde

Boek Nu


Vergoeding: €400 .. €749

John kan de volgende rollen invullen

Dagvoorzitter Panellid Spreker

Thema's

Gezondheidszorg Sport