Profiel van Lydia Datema

Lydia datema

Lydia Datema

* Psychologie
* Communicatie
* Politiek
* Psychologie en Communicatie in de Politiek

Zijn dit onderwerpen waarover u meer wilt weten? Lydia Datema kan op inspirerende wijze uiteenzetten hoe je theorie uitwerkt in praktische toepassing. Communicatie en psychologie in het dagelijks leven, op veel terreinen.
Bijvoorbeeld de politiek.
Lydia heeft communicatie en psychologie gestudeerd. Sinds 2008 is zij actief in de politiek, als gemeenteraadslid en tegenwoordig als lid van het Kamer Centrale bestuur van de VVD in de provincie Groningen.
Zij werkt als trainer in binnen- en buitenland en geeft trainingen aan (aankomende) politieke vertegenwoordigers. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere: social media, presentatievaardigheden campagnevoeren en profileren.
Vanzelfsprekend kan zij andere thema's vanuit de psychologie, communicatie en/of politiek behandelen en maatwerk leveren. Haar energie, enthousiasme en nuchterheid staan garant voor boeiende verhalen en toepasbare kennisoverdracht.

Expertise / Vakgebied

Politiek, Psychologie, Communicatie(vaardigheden), Paardensport

Boek Nu


Vergoeding: €200 .. €299

Lydia kan de volgende rollen invullen

Dagvoorzitter Interviewer Panellid Spreker

Thema's

Communicatie Marketing Media en Journalistiek Sport