Profiel van Rianca Evers-den Ouden

Rianca evers den ouden

Rianca Evers-den Ouden

Rianca (1978) is een energieke, inhoudgedreven ondernemer en politica, die met verve thema's rond transformatie en veerkracht uiteen kan zetten. Op het snijvlak van training en beleid weet zij ingewikkelde materie om te zetten in begrijpelijke taal en concrete stappen. En maakt daarmee grote veranderingen tastbaar voor iedereen. Rianca maakt een brug van perspectief naar werkelijkheid en laat zien hoe de eerste stappen naar verandering eruit kunnen zien.

Expertise / Vakgebied

Rianca traint en adviseert beleidsmakers en zorgprofessionals bij het vorm en inhoud geven aan transformatieprocessen. Transformatie in de zorg, transformeren in organisaties en zelfs transformatie van ons politiek-bestuurlijk systeem, steeds zijn dezelfde uitgangspunten van toepassing, waarbij de uitwerking steeds maatwerk vormt:
- vertrouwen en verantwoordelijkheid (geven)
- visie en vakmanschap (tonen)
- samensturing

Boek Nu


Vergoeding: €400 .. €749

Rianca kan de volgende rollen invullen

Panellid Spreker

Thema's

Communicatie Gezondheidszorg Leiderschap Ondernemen

Sociale Media