Profiel van Ronald Bos

Ronald bos

Ronald Bos

Bijgevoegde video is een korte samenvatting van een twee uur durende inspiration act voor het UWV Leiden in januari 2016.

NADERE INFORMATIE
Ronald Bos verzorgt als zeer ervaren organisatieadviseur, coach, muzikant en spreker, al enige jaren muzikale interventies of inspiratie acts over disruptieve veranderingen, samenwerken, leiderschap en innovaties.

Ronald Bos verzorgt als ervaren manager, coach, trainer en muzikant al enige jaren muzikale interventies of inspiratie acts over disruptieve veranderingen, samenwerken, leiderschap en innovaties.

Veranderopgaven of cultuurtrajecten worden hierbij speels en fundamenteel aangepakt. Met een workshop van een dag of een dagdeel worden met behulp van vele muzikale voorbeelden (op verzoek live uitgevoerd) en oefeningen nieuwe perspectieven geboden en krijgt het traject authentieke energie. Binnen de inspiratie act van circa twee uur wordt alleen 'het verhaal' - met live muziek - behandeld. Deelnemers maken zelf geen muziek, maar krijgen vele muzikale voorbeelden in beeld en geluid. Deze worden metaforisch ingezet binnen het proces van loskomen van de 'beheerste bladmuziek.'

RESULTATEN
Nieuwe ideeën, energie, inzichten, mindset, concepten en onvermoede
mogelijkheden.

ACHTERGROND
Veel organisaties en individuen zijn geneigd om vanuit beheersing en controle te denken. Het samen of individueel organiseren wordt grotendeels gestuurd door controle en met name planning. En dit alles om de vrees voor het onbekende, en dus het ongrijpbare, voor te zijn of onder controle te houden. We lijken effectief voorbereid en daardoor geprogrammeerd om er vooral voor te zorgen dat er niets kan gebeuren als er iets onverwachts gebeurt. Hoewel enigszins begrijpelijk wordt hiermee veel spontaniteit, inventiviteit en vooral creativiteit weg georganiseerd, en zijn we langzaam onze systemen als onze realiteit gaan zien.

Als muzikanten zo zouden denken, dan zou dat het einde betekenen van nieuwe stijlen, invalshoeken en vooral de ontwikkeling van de muziek. Elke muzikant weet instinctief dat componeren en ontwikkeling een vorm van loslaten is. Het vermogen om controle cq beheersing los te gaan laten om doorgaans via een jamsessie nieuwe wegen te verkennen.

Het toelaten van toeval is volgens mij essentieel binnen elke kunstvorm. Misschien is het zelfs de essentie van het scheppen van kunst. Waarom durven we dit niet meer op individueel- en organisatie niveau? Waarom organiseren we dit weg? Op termijn kan dat alleen maar tot onrust en frustratie leiden, omdat ons natuurlijk verlangen naar ontwikkeling en verdere groei wordt onderdrukt. Dit thema wordt behandeld door Ronald Bos. Op speelse, en soms indringende wijze, wordt met behulp van live muziek en oefeningen een mindset wakker geschud die weer ontdekt wat spelen is, wat ontdekken is en vooral wat jammen is. De deelnemers maken hierbij in eerste instantie zelf geen muziek.

Expertise / Vakgebied

Na zijn studie rechten aan de Universiteit van Leiden en enkele jaren in loondienst bij zowel de overheid als het bedrijfsleven, is Ronald Bos als zelfstandig adviseur jarenlang betrokken geweest bij vele (vaak disruptieve) verandertrajecten. Dit als manager, adviseur, trainer of coach. Daarnaast is hij ook muzikant en componist. Hij ontdekte in de praktijk dat het denken en doen van jazz & blues, maar ook soul muzikanten, leidend kan zijn voor het anders organiseren binnen organisaties, Dat geldt ook op individueel niveau. Daarom heeft hij dit gecombineerd binnen zijn praktijk, met als resultaat een andere wijze van denken over organiseren en innoveren binnen organisaties. Minder vanuit de beheersing, maar meer op basis van toeval en creativiteit, waardoor vaak onvermoede mogelijkheden worden ontdekt.

Boek Nu


Vergoeding: €750 .. €1500

Ronald kan de volgende rollen invullen

Dagvoorzitter Interviewer Organizer Panellid Spreker

Thema's

Communicatie Duurzaamheid Gezondheidszorg Kunst en Cultuur Leiderschap Marketing Media en Journalistiek Ondernemen Sport Trends