Profiel van Sam Domna

Domna

Sam Domna

Sam Domna is van oorsprong Z-verpleegkundige en heeft als begeleider gewerkt met mensen met een verstandelijke handicap, bij meerdere doelgroepen maar vooral bij cliënten met ernstig probleemgedrag. Het leeuwendeel van zijn dienstverband werkte hij echter als locatiemanager. Als projectleider en voorzitter van de Middelen en Maatregelencommissie van de Gemiva-SVG Groep was hij de afgelopen 20 jaar betrokken bij de wet BOPZ en werkte hij als projectleider aan de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor mensen met een handicap. Op zijn hockeyclub zette hij G-Hockey op. En met succes! Er draaien nu 3 teams!
Sam is als vaste deskundige verbonden aan Lokaal 13, een kennisnetwerk voor gemeenteraadsleden.
Voor de Gemeente Zuidplas is hij nu verantwoordelijk voor de aansturing van de sociale teams. Deze teams organiseren en regisseren de WMO- en Jeugdzorg voor de inwoners van de gemeente Zuidplas. Daarnaast is hij voorzitter van de Inwonersadviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn en met zijn raad wordt het college van B&W op het gebied van de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Als ervaren spreker put Sam uit zijn lange staat van dienst in de zorg voor mensen met een handicap en zijn recente ervaring in het gemeentelijk domein.

Expertise / Vakgebied

Gezondheidszorg, afbouw Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg, Zorg in het gemeentelijk domein, Sociale teams,

Boek Nu


Vergoeding: €400 .. €749

Sam kan de volgende rollen invullen

Dagvoorzitter Panellid Spreker

Thema's

Gezondheidszorg

Sociale Media