Profiel van Yvonne G. van Ingen

Yvonne van ingen

Yvonne G. van Ingen

Yvonne is opgeleid als specialist ouderengeneeskunde, heeft zich gespecialiseerd in de palliatieve zorg en toegelegd op de zorg thuis voor kwetsbare ouderen en patienten in de laatste levensfase(palliatief). Zij biedt ondersteuning aan huisartsen hierin. Zij is als hospice arts verbonden aan Hospice Alkmaar en draagt haar kennis uit in scholingen.
Enerzijds richt zij zich op 'goed oud worden' ook wel Het Nieuwe Ouder Worden genoemd. Wat is belangrijk en wat kun je er zelf aan doen zo lang mogelijk zo goed mogelijk te functioneren. Anderzijds richt zij zich op 'een goed levenseinde', als je goed weet wat er mogelijk is, leidt dit tot minder angst voor het onvermijdelijke.
Zij wil naast haar rol als arts in de patiëntenzorg en het onderwijs, deze boodschap ook uitdragen in lezingen om zo een bijdrage te leveren de misverstanden die er ten aanzien van oud worden en het levenseinde zijn, te beslechten.
Zij wil een verbinding maken tussen de inzichten vanuit de wetenschap en het gebruik daarvan in de dagelijkse praktijk. Scholing van patiënten, ouderen of geïnteresseerden draagt daartoe bij. Op die manier kunnen patiënten/ouderen goed geïnformeerd hun keuzes maken.
Eerder maakte zij met een collega de site www.alsjenietmeerbeterwordt.nl waarmee een Els Borst prijs gewonnen werd.

Yvonne is een enthousiaste spreker die een zwaar onderwerp als ouderworden en het levenseinde met tact en wat humor bespreekbaar maakt.

Expertise / Vakgebied

Gezondheidszorg, ouderenzorg, levenseinde, palliatieve zorg, tijdig bespreekbaar maken levenseinde.
Belang van sociale media/internet voor ouderen.

Boek Nu


Vergoeding: €400 .. €749

Yvonne G. kan de volgende rollen invullen

Dagvoorzitter Panellid Spreker

Thema's

Gezondheidszorg Meertalig (niet alleen het Nederlands)

Sociale Media